Japanse docente Yuko organiseerde samen met geschiedenisdocente Marjoke een excursie naar het Sieboldhuis in Leiden. Van 16 september t/m 26 november is daar de tentoonstelling ‘Japan in kaart’.

Verslag excursie Sieboldhuis

Philipp von Siebold (1796 – 1866) was een Duitse geneesheermajoor in het Nederlands Oost-Indische leger. Hij werd door de Gouverneur-generaal naar Japan gestuurd met de opdracht om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over het land. Buitenlanders werden alleen toegelaten op Deshima, een kunstmatig eiland niet groter dan 13500m2 in oppervlakte. Men mocht hier alleen arriveren en vertrekken met toestemming van de Shogun en Siebold beschreef het eiland als een gevangenis. Van 1823 tot 1829 heeft Siebold in Japan verbleven tot zijn uiteindelijke verbanning. Zijn collectie aan Japanse rekwisieten is nu te zien in het Sieboldhuis in Leiden.

J. de Boer & L. Addison