De eerste in een reeks van persoonlijke verhalen over het democratische onderwijs en de rol van de ouderkring. Ik geef hierna het stokje over aan André Le Cat.

Medezeggenschapsraad. Het klinkt belangrijk. Heel anders dan ouderkring. Ouderkring roept een beeld op van gezellig, een kopje koffie drinken en wat bijkletsen. MAAR HIER GEBEURT ECHT IETS. Ik voel me gezien, gehoord, kan zeggen wat ik denk, voel.  Ik fiets drie kwartier heen en drie kwartier terug om hier te zijn. Ik ben niet verkeerd, mijn kind is niet verkeerd!  Ik hoop dat dit over 20 jaar gewoon is voor ieder kind en dat financiën geen belemmering vormen. Ik wil er alles aan doen om democratisch onderwijs voor meer mensen toegankelijk te maken. Wat kunnen we als ouders hieraan bijdragen?

Van enthousiasme naar ontmoediging

Mijn zoon is nu 15. Ik herinner me mijn enthousiasme toen hij voor het eerst naar school ging. Ik zag het als een avontuur dat we samen gingen beleven,  kinderen, ouders en leerkrachten. Met die intentie ging ik van start, ik deed overal aan mee. Potloden slijpen, de klas vegen, de wc schoonmaken. Maar als ik wilde praten over wat mijn zoon bezig hield, als er gepest werd op school en hoe we daarmee om wilden gaan, vond ik geen gehoor.

Ik bleef zoeken. Een andere school, ik werd lid van de medezeggenschapsraad. Ook daar werd niet gesproken over zaken die ik echt belangrijk vond. Moedeloos heb ik me teruggetrokken, ‘Niemand wil me horen, ik ben een moeilijke moeder’, was mijn conclusie. Ook mijn zoon raakte ontmoedigd. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs weigerde hij verder te gaan. ‘Ik doe het niet meer, ik ga niet meer naar school’. Dit heeft mij wakker geschud, we zijn op zoek gegaan naar een school waar het anders kan. Zo zijn we bij DSA terecht gekomen. Sinds twee jaar zijn we nu hier, Ik zie mijn zoon weer opbloeien.

Ik wil weer leren

Het was wel wennen, democratisch onderwijs, maar het heeft ook mij weer enthousiast gemaakt. Ik wil weer leren. Leren en bijdragen. Hoe werkt de consent-methode? Waar lopen andere ouders tegenaan? Wat kunnen we doen om meer inkomsten voor de school te genreren, meer bekendheid te krijgen voor democratisch onderwijs?  Ik geniet als ik de processen binnen de school zie. Binnen de ouderkring vind ik mijn vertrouwen terug. Hier gebeurt het, ik word geraakt van mens tot mens. Meeraten over zaken die ik binnen de school van belang vind, dat kan hier.

Hoe kan ik bijdragen aan verbinding?

De school is nog nieuw, dit is het derde jaar, Er moet nog veel gebeuren. Ik ben nu voorzitter van de schoolkring. Hoe kan ik ouders helpen de weg te vinden. Hoe kan ik ze betrekken, om samen te ontdekken wat we kunnen doen? Ik wil hier elke maand zijn, brainstormen met andere ouders, me met hen verbinden, elkaar raken van mens tot mens. Me verbinden met de school, wegen zoekend om bij te dragen. Onderzoeken wat  we als ouders kunnen doen om bij te dragen  aan het recht op onderwijs naar keuze, voor onze kinderen en die van anderen.

School maak je samen, vanuit die intentie wil ik in de ouderkring aktief zijn. Doe jij mee? Wat heeft jou gemotiveerd tot de keuze voor democratisch onderwijs? Wil jij je verhaal delen, op papier of in de ouderkring?  Laten we elkaar ont-moeten.

Susanne Pahlke, voorzitter ouderkring