Eerder dit schooljaar maakten we kennis met de nieuwe leerplichtambtenaar In Landsmeer. Samen met haar voorganger heeft ze een bezoek gebracht aan DSA en hebben we besproken hoe leren bij ons in zijn werk gaat.. Nu ze een beetje gesettled is, komen er toch wat vragen boven. Hoe te handelen als….? Ook bij ons zijn er wat vragen gerezen met betrekking tot leerplicht.  Een mooi moment om even bij elkaar te komen en uit te wisselen.

Hoe werkt het bij DSA?

Uitgangspunt bij DSA is dat we flexibele inlooptijden hebben, waarin studenten en ouders zelf verantwoordelijkheid nemen om gemiddeld 25 uur per week aanwezig te zijn. De aanwezigheid wordt geregistreerd, de administratie hiervan wordt gedaan door een staflid en een student. Bij afwezigheid wordt de school gebeld, met de reden ervan. Ook dit wordt bijgehouden. Als er urentekort ontstaat, wordt dit gemeld aan de student en de mentor. Wordt het tekort te hoog, dan wordt dit onderwerp van bespreking in de bemiddelingskring.

Vaak is de keuze voor de school gebaseerd op intrinsieke motivatie en is aanwezigheid geen knelpunt, veel studenten maken meer dan de gevraagde uren. Studenten die al ander onderwijs hebben gedaan, gaan vaak door een periode van ontscholen. In het leren omgaan met het nemen van eigen verantwoordelijkheid kan aanwezigheid de leerweg zijn. Vaak is bespreking in de bemiddelingskring voldoende  om  de achterstand weg te werken en op koers te blijven.

Soms blijkt het probleem hardnekkiger, dan betrekken we ook ouders hierbij in een driehoeksgesprek. Vanwege de flexibele schooltijden is het ook dan nog mogelijk de achterstand in te halen. Zodra dat een knelpunt wordt bieden we de mogelijkheid aan van een verzuimgesprek met de jeugdarts of de leerplicht. Vaak is dit het moment dat we contact opnemen met de  leerplichtambtenaar.

Gebruik maken van elkaars kennis

In de praktijk hebben we  niet vaak met leerplicht Landsmeer te maken, maar met de leerplictambtenaar in de woonplaats. Veel studenten komen uit de hele regio Amsterdam Zaanstreek Waterland of daarbuiten.  Dit betekent bij elke situatie veel uitleg over en weer.

Kunnen  wij iets betekenen voor kinderen die bij leerplicht terecht komen? Het zou kunnen. Intrinsieke motivatie voor anders leren,  kan reden zijn voor schooluitval, maar niet elke schooluitvaller is geschikt voor democratisch onderwijs. Hoe herken je het verschil?

We hebben bij DSA een kijkperiode van vier weken, waarin iemand met interesse kan meelopen in de dagelijkse gang van zaken. BInnen vier weken is vaak wel duidelijk of het past of niet. Laatst was er nog een jongere, die niet wist wat hij wilde. Zou DSA? iets kunnen zijn? Na vier weken was het helder. ‘Leuke school, aardige mensen, maar niet mijn weg‘. Het mooie was dat hij door te weten wat hij niet wilde, ineens ontdekte wat hij wel wilde. Ook dit kun je zien als een succes.

Soms duurt het langer voor blijkt dat er meer aan de hand is, waardoor leren toch stagneert.  Hoe dan verder?  Dit blijkt leren in de praktijk, maatwerk in elke situatie. Kennis van elkaars werkveld is in ieder geval helpend om tot concrete afspraken te komen. Fijn dat we hierin voor elkaar iets kunnen betekenen. Voor nu zijn alle vragen weer uit de lucht en als zich nieuwe vragen aandienen weten we elkaar te vinden. Leren doen we samen.

(afbeelding van internet)

 [:en] Eerder dit schooljaar maakten we kennis met de nieuwe leerplichtambtenaar In Landsmeer. Samen met haar voorganger heeft ze een bezoek gebracht aan DSA en hebben we besproken hoe leren bij ons in zijn werk gaat.. Nu ze een beetje gesettled is, komen er toch wat vragen boven. Hoe te handelen als….?

Ook bij ons waren er wat vragen gerezen met betrekking tot leerplicht. Soms blijkt na verloop van tijd, dat democratisch onderwijs toch niet bij een student blijkt te passen. Hoe dan verder? Een mooi moment om even bij elkaar te komen en uit te wisselen.