Democratische scholen zijn allemaal zelfstandige initiatieven. De invulling van elke school is anders. Deze wordt bepaald door de mensen die met elkaar invulling geven aan de school. De pijlers zijn gelijk: zelf gestuurd leren in een leergemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Het geheel is meer dan de som der delen

Van en met elkaar leren, binnen de school maar ook als scholen onderling. Jaarlijks zijn er Landelijke dagen. Studenten, begeleiders en ouders ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit. Samen weet je meer en afkijken mag!

Begin dit jaar is afgesproken meer vorm te geven aan die samenwerking, door een gezamenlijke website, waar alle scholen bij kunnen aansluiten en we met elkaar een beeld geven van democratisch onderwijs.

Info voor jezelf en anderen

Als je meer wilt weten kun je doorklikken naar de website democratisch-onderwijs.nl en onderzoeken hoe het er bij andere scholen aan toegaat. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief. Het is ook een mooie manier om mensen uit jouw persoonlijke omgeving, die niet hier in de buurt wonen te wijzen op mogelijkheden.