Be a master of the mind, not mastered by the mind – Zen proverb.

Als de morgenstond je wekt,

Draai je dan niet om om verder te slapen

Ze heeft je iets te vertellen

Deze uitspraak ken ik van mijn collega Yashodara. Het geeft een heel ander perspectief op vroeg wakker worden dan ‘ ik lijd aan slapeloosheid’.

Wat de morgenstond mij te vertellen heeft, dient zich vaak aan als stemmetjes in mijn hoofd. De kunst is in rust te blijven en ze ruimte te geven voor hun verhaal. Vaak zijn het echo’s uit gesprekken die ik heb gehad. Woorden die zich ontworstelen aan hun context en nog niet zijn geland.

Eigen verantwoordelijkheid

‘Ouders kiezen zelf, om naar een school als deze te gaan. Daar hoeft de samenleving niet voor op te draaien’. De woorden draaien zich om en om in mijn hoofd. Zeker zijn er ouders bij DSA die heel bewust deze keuze maken. De kosten die dat met zich meeneemt nemen zij zelf voor hun rekening.

‘Geld zat’. De veronderstelling dat het vooral mensen met geld zijn, die voor deze vorm van onderwijs kiezen gaat niet altijd op. Geld uitgeven aan onderwijs voor hun kind, heeft voor deze ouders voorrang boven andere uitgaven. Als school kiezen we ervoor het bedrag zo laag mogelijk te houden, om DSA voor veel mensen toegankelijk te maken. Voor velen is het een flinke opgave om deze keuze financieel rond te breien.

Het zet mijn wereld op zijn kop

Voor andere ouders is het niet een bewuste keus om naar deze school te gaan. ‘Ik wist helemaal niet dat dit bestond’. Ze gaan op zoek naar alternatieven omdat ze hun kind zien wegkwijnen. Binnen democratisch onderwijs gaat het er heel anders aan toe. Deze ouders willen het graag proberen om te ontdekken of hun kind hier beter tot zijn recht komt.

Het is een keus met flinke consequenties. We zijn niet de school op de hoek. Halen en brengen, reistijd, reisgeld, het zijn zaken die bovenop de financiële bijdrage komen, die voor velen ook al pittig is. Reacties uit de omgeving, drukken op de onbeantwoorde vragen die zij op dit moment nog hebben. De vier weken proefperiode wordt dankbaar aanvaard.

Passend onderwijs

Je eigen leerweg volgen, als dat geen passend onderwijs is? Voor de studenten die hier als vierjarige binnenstappen is het de normaalste zaak van de wereld. Voor wie uit het reguliere onderwijs komt, is vaak een proces van ‘ontscholen’ waar te nemen. Als sprake is van een langere periode van negatieve ervaringen, is soms meer nodig. Wat kunnen we bieden?

‘Passend onderwijs is alleen voor bekostigde scholen’.’Deze school ligt buiten onze regio, we kunnen niets voor jullie betekenen’. ‘U heeft geen recht op rolstoelvervoer, deze school heeft geen denominatie’.

Zoek het zelf maar uit

Nederland onderschrijft de rechten van het kind. Ieder kind heeft recht op sociale veiligheid. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Behalve als je op een onbekostigde school zit?

Nederland is voorstander van diversiteit in het onderwijs, het B3-kader maakt dit mogelijk. Binnen dat kader kun je zelf invulling geven aan de invulling van onderwijs zoals jij dat voorstaat. Natuurlijk toetsen de overheid wel op kwaliteit. En natuurlijk zijn er wettelijke verplichtingen waaraan we als school moeten voldoen. Maar van voorzieningen voor bekostigde scholen kunnen we geen gebruik maken. ‘Daar geven we ons geld niet aan uit’.

Ander onderwijs

De samenleving kiest voor het recht op ontwikkeling en diversiteit in onderwijs. Ouders en onderwijs zijn bereid daar eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Kunnen we in gesprek gaan, hoe we dit anders gaan organiseren? Wij zijn vast begonnen, maar zien nog mogelijkheden voor verbetering. Laten we als samenleving SAMEN school maken.