De sfeer is ontspannen, als we na de zomervakantie de draad weer oppakken. De school weer organiseren is nog geen routineklus. Een mentor kiezen, aangeven welke lessen je wilt volgen, een rooster maken. Verkiezingen in de schoolkring, opstarten van de bemiddelingskring, het aanspreekpunt verdelen en natuurlijk de dagelijkse klusjes.  Langzaam maar zeker begint alles zijn vorm te krijgen.Het leuke is, dat ook terwijl zaken nog niet helemaal op de rit zijn, het toch loopt. Steeds is er wel bereidheid even ergens in te springen, een klusje te doen. Met elkaar hebben we een beetje onze draai gevonden.

Ook de tweewekelijkse bijeenkomsten van de staf gaan weer van start. Onder begeleiding van trainer Yoram Mosenzon gebruiken we geweldloze communicatie (NVC) om zaken die ons bezighouden onder de loep te nemen. Zo halen we eventuele spanningen uit de lucht en vergroten onze vaardigheden op het gebied van NVC. Ook hier was sprake van een ontspannen begin, de avond was een grote uitwisseling van genietmomenten. Een feestje om met elkaar de resutaten van twee jaar inzet te delen. Celebrations!

Cordelia weet het gevoel treffend te verwoorden.  ‘De afgelopen twee jaar ben ik dag en nacht met DSA bezig geweest, zoals de tijd dat je voor een baby zorgt. Nu is er ook weer ruimte voor mezelf. DSA’s a toddler now!’