De laatste dag voor de kerstvakantie staat een visiedag gepland. Enerzijds best pittig, een lange dag overleg na een drukke preiode. Anderzijds een mooi moment, om met elkaar uit te wisselen, gezichtspunten te delen en zonder losse eindjes de vakantie in te gaan. Afstemming vinden tussen zelfsturing en samen school maken.

De kracht van diversiteit

We zijn een team van zelfstandige professionals, die gezamenlijk vorm geven aan ander onderwijs. Ieder brengt zijn eigen talenten, ervaring en inzichten in. Elk staflid is minimaal twee dagen per week aanwezig en levert een aandeel aan het totaal van activiteiten. Administratieve taken, huishoudelijke taken, zorgtaken, vakken en kringen: het is een flinke klus. Ieder doet wat hij of zij kan en draagt op eigen wijze bij.

Natuurlijk komt ook onze eigen socialisatie om de hoek kijken. Vergelijken met anderen, elkaar. Jij doet het anders, doe ik het dan niet goed of moet jij je aanpassen? Verwachtingen naar elkaar ontstaan,  vanuit eigen opvattingen over de rol. Is de werkdruk wel eerlijk verdeeld? Het is goed om ons ervan bewust te zijn, dat dit speelt en af te stemmen hoe we hiermee omgaan. Moet er meer uniformiteit komen? Is er een takenlijst nodig die we kunnen afvinken? Ontwikkelen we nieuwe kaders? De rol van staflid is  het belangrijkste onderwerp op de agenda

Sociocratische rondes

Natuurlijk werken we in sociocratische rondes. Het blijft een mooie manier, om alle verschillende invalshoeken op tafel te krijgen. Het beeld van de een roept reacties op bij de ander. Zo ontstaat een totaalplaatje, een gedeeld beeld, waaraan ieder de eigen invulling kan afmeten. Is dat voldoende? De behoefte aan een verdere concretisering knaagt nog. We besluiten het hierbij te laten. Twee mensen nemen de vraag naar verdere concretisering mee. Volgend overleg bespreken we hun bevindingen.

Kringenstructuur

Communicatie is van belang, dat blijkt opnieuw. Uitwisselen met elkaar, studenten en vakdocenten. Hoe informeren we ouders en geïnteresseerden? Mooi om te zien dat de kringenstructuur zich steeds duidelijker aftekent. Welke onderwerpen worden waar besproken, hoe zijn mandaten geregeld, het belang van werkwijzers. We gaan ermee aan de slag

Verbindend leiderschap

Het overleg herinnert me aan een training tijdsmanagement, die ik eens deed. Het was een belangrijke stap voor mij in het ontwikkelen van zelfsturend vermogen. Wat is belangrijk/urgent en welke invloed heeft de stijl van de leidinggevende? Het antwoord op deze twee vragen is enorm van invloed op de werkdruk die ik ervaar. Als er onvoldoende duidelijkheid is in een team, ontstaat het verschijnsel ‘aapjes op de schouder’.

Beeldvormen over de verschillende invalshoeken van ‘moet ik dit nu doen? en afstemming met consent, dat is mijn intentie voor de komende tijd. Verbindend leiderschap lijkt me een prima stijl om verder te ontwikkelen.

Cultuurvorming

‘Het moet een cultuur gaan worden binnen de school’. Het boek van Bas Rosenbrand: A new morning – co-create school with the children  is zojuist verschenen. Het gaat erover hoe je een cultuur en omgeving creëert waarin je met elkaar onderzoekt, leert en ontwikkelt. Ik weet ineens een mooi kerstcadeau voor mezelf.  Ik ga lekker lezen in de kerstvakantie en met nieuwe inzichten weer van start. Ik wens iedereen een fijne vakantie en een goed begin van 2019. Tot dan!