Samen school maken, we doen het!  Maandagavond, 20:00 uur. Ik voel dankbaarheid als ik om me heen kijk. Na een lange dag werken binnen DSA of op andere scholen, is ook nu het hele team aanwezig. Maandagavond is DSA-avond. We benutten deze avond voor onze eigen ontwikkeling en ontwikkeling van de organisatie van de school. Afwisselend is er Team Emotional Hygiene, ontwikkelingskring en een starterscursus Geweldloze communicatie (NVC)voor docenten.

Zelfsturend team

We zijn een team van zelfstandig professionals, die gezamenlijk vormgeven aan ander onderwijs. Onderwijs, waarbinnen de leerweg van de student centraal staat. Ieder heeft vanuit zijn of haar eigen visie op onderwijs, onderwijsvernieuwing, ontwikkeling en/of leren beslist om bij te dragen aan het tot stand komen van deze school. Natuurlijk zijn er naast het gedeelde doel ook verschillende opvattingen over hoe dit te bereiken. Dit kan op de werkvloer tot onderlinge spanningen leiden.

Deze situaties worden besproken in Team Emotional Hygiene(TEH), waardoor we al doende leren de stappen van geweldloze communicatie in de praktijk toe te passen. NVC-trainer Yoram Mozenson heeft ons de eerste drie jaar heirin begeleidt, nu nemen twee stafleden deze rol op zich. Zij hebben de intentie zelf door te groeien tot NVC-trainer.

Vakdocenten haken aan

In het kader van deze ontwikkeling, begeleiden zij  ook de basiscursus NVC voor docenten. Vakdocenten geven binnen DSA de lessen,  waarvoor binnen de staf niet de juiste bevoegdheden aanwezig zijn. Top dat zij zich zo betrokken voelen, dat ook zij de basisbeginselen van NVC willen leren. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker aansluiten bij de algemene benadering binnen DSA

Onderwijs in ontwikkeling

In de ontwikkelingskring werken we volgens het sociocratisch model. Hier komen de praktische zaken die bij het reilen en zeilen van de school aan bod. In de ontwikkelingskring doen we het voorwerk voor de wettelijk verplichte regelingen. Deze worden uiteindelijk vastgesteld in de schoolkring, zodat ook studenten geinformeerd zijn. Uiteraard zijn studenten welkom in de ontwikkelingskring. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Het voelt goed, deze gezamenlijke inzet. Stap voor stap groeien we en studenten groeien met ons mee.