Aanmeldprocedure

De intakeprocedure bij DSA bestaat uit een aantal stappen.

  • Bezoeken Open Dag (optioneel)
  • Open Uurtje
  • Intake gesprek
  • Kijkperiode
  • Door de instroomkring
  • Startgesprek

Open uurtje

Tijdens een Open Uurtje komen ouders/verzorgers met hun kind(eren) op bezoek bij DSA om zo een eerste indruk te krijgen en vragen te stellen.
Geeft dit bezoek aanleiding om verder te willen gaan bij DSA, dan volgt een intakegesprek.

Intake gesprek

Wanneer er een intakegesprek wordt afgesproken krijgen ouders/verzorgers een intakeformulier toegezonden. Deze dienen zij uiterlijk twee dagen voor het gesprek te retourneren. Tijdens het intakegesprek staat de motivatie om te kiezen voor DSA van ouders/verzorgers en kind centraal. Ook wordt er ingegaan op de schoolgeschiedenis, als die er al is. Aan het eind van dit gesprek worden afspraken gemaakt voor de kijkperiode.

Kijkperiode

Een kijkperiode bij DSA duurt 4 weken. Tijdens deze kijkperiode is de aankomend student 2 tot 4 dagen per week aanwezig op school. Kinderen die al een school bezoeken, blijven gedurende de kijkperiode ingeschreven op de huidige school. De dagen dat zij niet bij DSA zijn, gaan zij ook gewoon naar hun huidige school. DSA is beschikbaar voor communicatie met de huidige school over deze werkwijze. Kijkstudenten betalen 30 euro per dag dat ze komen ‘kijken/wennen’.

Door de schoolkring

Aan het eind van de kijkperiode wordt in de instroomkring de kijkperiode van de student besproken. De aankomende student, medestudenten en stafleden kijken terug op de periode en geven feedback. We gebruiken de vier NVC stappen: observatie, gevoel, behoefte en verzoek om feedback te geven aan de student of zaken aan te geven die van belang zijn.

 Hierna volgt een voorstel om de student aan te nemen op DSA. Als iedereen consent is met de komst van de nieuwe student wordt de student welkom geheten.

 Startgesprek

Na consent van de instroomkring is er nog een startgesprek met 2 stafleden, beide ouders/verzorgers en de student. We wisselen ervaringen uit en besluiten of alle drie de partijen zich kunnen vinden in de keuze voor DSA als volgende stap. Als dat het geval is worden afspraken over starten bij DSA gemaakt.