Basisonderwijs

DSA is een kleine, onbekostigde school met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, voor onderlinge communicatie, voor conflicthantering en voor het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Er zijn geen grote en vaste klassen. Leren doe je van en met elkaar en spelen is daarbij een belangrijk middel. Wie wil leren lezen, schrijven of rekenen leert dit spelenderwijs of krijgt les, alleen of in kleine groepjes. 

 

Er wordt zoveel mogelijk ontdekkend en spelenderwijs geleerd. Elke vrijdag hebben we een buitendag. We brengen de hele dag in de natuur door. Hier hebben de kinderen volop ruimte voor vrij spel,  boomklimmen, zwemmen en andere activiteiten.

’s Morgens is er een kring, waarin we ideeën uitwisselen over wat we die dag willen doen en hoe we dit organiseren. Op deze manier leren studenten heel snel zelfstandig worden, oog hebben voor elkaar en hoe de kringstructuur binnen de school werkt.

 

 

Samen met je mentor bespreek je wat je wilt leren zoals; schrijven, lezen, schilderen, koken, gitaar en/of rekenen. Deze activiteiten en lessen worden ingevuld op je persoonlijke lesrooster. Je kunt ook aansluiten bij lessen en activiteiten die worden aangeboden door vakdocenten zoals aardrijkskunde, Spaans, toneel, Japans en muziek. Regelmatig ga je samen met je mentor bespreken wat je hebt gedaan en wat je nog meer wilt leren op school. Twee keer per jaar is er een driehoeksgesprek met jou, je mentor en je ouders waarin we kijken wat jouw plannen zijn en welke lessen of activiteiten je zou willen doen. We geven allemaal onze visie op hoe het met jou gaat bij DSA en stellen het plan weer bij. 

Doorstroom naar Voortgezet Onderwijs

Wanneer de student zijn schoolloopbaan bij DSA wil voortzetten en doorstroomt naar het voortgezet onderwijs binnen DSA hoeven er geen verdere acties ondernomen te worden. De doorstroom wordt intern binnen DSA geregeld.
Als studenten ervoor kiezen om het voortgezet onderwijs elders te volgen, doen zij de IEP-toets. Deze eindtoets is vergelijkbaar met de CITO-toets en naast het schooladvies nodig om binnen het reguliere VO te worden toegelaten. Vaak kiezen studenten die binnen de school blijven er ook voor deze toets te doen. Dit wordt afgesproken in het pedagogisch driehoeksgesprek tussen student, ouders en school.