Basisonderwijs

Bij DSA mogen kinderen zelf bepalen wat ze willen leren, hoe ze dit willen leren en met wie ze dit willen leren. DSA is een kleine, onbekostigde school met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, voor onderlinge communicatie, voor conflicthantering en voor het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Er zijn geen grote en vaste klassen Je krijgt les in kleine groepjes of alleen, in de verschillende ruimtes in het gebouw of buiten. 

 

.Er wordt zoveel mogelijk ontdekkend en spelenderwijs geleerd. Er wordt samen gespeeld en er is ruimte om je af te zonderen. Je mag zelf beslissen wanneer je buiten wilt zijn of gaat eten. Je kunt ervoor kiezen dezelfde lessen als je vrienden te volgen of je eigen weg te gaan. De school heeft verschillende ruimtes waar de lessen en activiteiten plaatsvinden, waar je samen of alleen kunt werken aan projecten en opdrachten of waar je gezamenlijk kunt lunchen. De school heeft ook zelfstudieplekken waar je in relatieve rust en stilte kunt werken of lezen.

 

Samen met je mentor bespreek je wat je wilt leren zoals; schrijven, lezen, schilderen, koken, gitaar en/of rekenen. Deze activiteiten en lessen worden ingevuld op je persoonlijke lesrooster. Je kunt ook aansluiten bij lessen en activiteiten die worden aangeboden door vakdocenten zoals aardrijkskunde, Spaans, toneel, Japans en muziek. Regelmatig ga je samen met je mentor bespreken wat je hebt gedaan en wat je nog meer wilt leren op school. Twee keer per jaar is er een driehoeksgesprek met jou, je mentor en je ouders waarin we kijken wat jouw plannen zijn en welke lessen of activiteiten je zou willen doen. We geven allemaal onze visie op hoe het met jou gaat bij DSA en stellen het plan weer bij. 

Doorstroom naar Voortgezet Onderwijs

Wanneer de student zijn schoolloopbaan bij DSA wil voortzetten en doorstroomt naar het voortgezet onderwijs binnen DSA hoeven er geen verdere acties ondernomen te worden. De doorstroomt wordt intern binnen DSA geregeld.
Als een student ervoor kiest om het voortgezet onderwijs elders te volgen zullen de student (rond de leeftijd van 10-11 jaar) de mentor, en de ouders samen kijken naar de noodzakelijke vereiste toelatingseisen van de desbetreffende school. Samen zullen zij een studieplan opstellen om dit doel te bereiken.