Inspectie en monitoring

DSA is een particuliere school; een zogeheten B3 school. Dit houdt in dat DSA vrij is om het onderwijs vorm te geven zoals DSA dit voor ogen heeft. Hoe wij het onderwijs vormgeven is vastgelegd in ons vijfjarenplan. Jaarlijks is er ook een schoolgids en wordt een jaarverslag gemaakt, om zowel financieel als inhoudelijk verantwoording af te leggen.  Het schoolplan, de schoolgids en de jaarverslagen vindt u onderaan deze pagina.

De onderwijsinspectie heeft een kader voor B3-scholen. In oktober 2015 heeft DSA voor het eerst een positief bindend advies gekregen om onderwijs te verzorgen voor primair- en voortgezet onderwijs. Sindsdien is inspectie volgens de vastgestelde regelmaat langs geweest om te monitoren of DSA nog steeds aan de basisvoorwaarden van dit B3 kader wordt voldaan. In 2023 bleek dit opnieuw het geval.

Gelukkig is de onderwijsinspectie enthousiast over DSA De rapporten van hun laatste bezoek vindt u ook onderaan deze pagina.

Daarnaast volgen ouders natuurlijk de voortgang van het onderwijs. Minimaal twee keer per schooljaar vinden er driehoekgesprekken plaats met ouders/verzorgers, beide mentoren en de student waarin alle partijen terugblikken op de afgelopen periode, leervragen inventariseren en nieuwe plannen maken. Als er tussentijds vragen zijn, is het altijd mogelijk contact op te nemen.

De gespreksverslagen worden opgeslagen in Spectrovita, ons leerling volgsysteem, waarin ook de leerlijnen worden gemonitord. Deze verslagen worden volgens afspraak met ouders gedeeld.

 

Blogs over de inspectie

Het was net een gewone dag

'Ik ga het gewoon aan Marieke vragen', zegt ze tegen haar vriendin en loopt naar me toe. 'Marieke, hebben de inspecteurs nog iets gezegd over wat er beter moet, waar we aan moeten werken?' 'Nee, ze hebben niets gezegd. Ze waren tevreden over wat ze gezien hebben....

Inspectie, afscheid en terugblik

Het was een wat aparte dag, omdat de inspectie kwam. Maar jammer genoeg was daar voor mij niet veel van te merken. Jammer, omdat ik hoopte dat ze ook in gesprek zouden gaan met leerlingen. Ik denk dat het dan duidelijker is waarom het zo belangrijk is dat er dit soort...

We zijn goedgekeurd door inspectie!

Op 27 oktober zijn we bezocht door twee inspecteurs, voor primair en voortgezet onderwijs. We zijn goedgekeurd voor PO en VO! Beide inspecteurs waren enthousiast over hetgeen we in zo’n korte periode hebben bereikt. Een enthousiast team van bevoegde leerkrachten, een...