Jaarkalender

Tip: in je eigen agenda!

Bewaar de DSA agenda in je eigen Google agenda. Druk onderaan de agenda op de knop + Google Agenda.

Toelichting 

Ouderinfo-bijeenkomst
Om  informatie met ouders te delen en hen de gelegenheid te geven staf, leerkrachten en elkaar te ontmoeten in een sociale context, worden ouderinfo-bijeenkomsten georganiseerd. Aanleiding is vaak een thema of een vraag vanuit de ouderkring.

 Ouderkring
De ouderkring is een Open Space waarin ouders met elkaar van gedachten wisselen, ervaringen delen en van en met elkaar leren. Een gekozen afgevaardigde kan voorstellen meenemen naar de kernkring (het bestuur)

Visiedagen
Visiedagen zijn voor alle schoolkringleden toegankelijk. Studenten kunnen kiezen voor het bijwonen van de visiedag en krijgen dan een extra flexibel verlofdag.