Ouderbijdrage

DSA ontvangt geen overheidssubsidie en is volledig afhankelijk van de ouderbijdrage. Deze proberen we zo laag mogelijk te houden om de school voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken.

De ouderbijdrage voor zowel PO- als VO studenten is vastgesteld op 7500 euro voor het schooljaar 2021-2022. Afhankelijk van het inkomen van ouders kan hierop een korting worden gegeven. Het bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen gefactureerd of als jaarbedrag. 

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.