Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

DSA ontvangt geen overheidssubsidie en is volledig afhankelijk van de ouderbijdrage. Deze proberen we zo laag mogelijk te houden om de school voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken.

Ondanks de inflatie hebben we de ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 voor zowel PO- als VO studenten opnieuw kunnen vaststellen op 7500 euro plus 5% indexatie. Afhankelijk van het inkomen van ouders kan een korting worden gegeven. Het bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen gefactureerd of als jaarbedrag. 

(Ter vergelijking: het bedrag per leerling, dat de overheid aan scholen vergoedt is voor PO gemiddeld  € 7510 en voor VO € 8033.) 

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.