Democratisch onderwijs

DSA is een democratische school. Dit betekend dat het onderwijs ingericht wordt door de studenten zelf, in samenwerking met de stafleden en vakdocenten. Dit houdt in dat iedere student en elk staflid een stem heeft. Er is sprake van gelijkwaardigheid. Studenten zijn beslissingsbevoegd en bepalen hun eigen leerweg en leveren een bijdragen aan de organisatie van de school. Op DSA geven we dit vorm door gebruik te maken van het sociocratisch kringmodel. Lees hier meer over de sociocratische besluitvorming binnen DSA

Mini-maatschappij

Bij DSA is er sprake van een leeftijdsmix. Studenten van verschillende leeftijden werken samen en met stafleden en vakdocenten en geven vorm aan dat wat hen boeit. De school is een minimaatschappij en al doende leren de studenten de vaardigheden die passen in de huidige samenleving. De studenten bepalen zelf wat, hoe, wanneer en met wie ze activiteiten ondernemen die leiden tot het realiseren van persoonlijke doelen.

Voelen wat je wilt, medestanders zoeken, een voorstel indienen, je mening geven, uitvoering geven aan je plannen en leren van de fouten die je daarbij maakt. Leren vanuit intrinsieke motivatie en door ervaring.

Leervragen en leerstijlen

Binnen DSA is er ruimte voor verschillende leerstijlen. Op basis van de leervragen en leerstijlen van de studenten wordt het onderwijs aangeboden. Dit kan betekenen dat er ook meer traditionele methodes worden ingezet. De staf van DSA bestaat uit gekwalificeerde mensen, die samen met de de studenten hun leervragen en leerstijlen in kaart brengen. Hierna wordt gekeken hoe leervraag beantwoord kan worden. Dit kan door het volgen van lessen, een online cursus, werken aan een eigen project, een werkstuk maken, een museum bezoeken of zelfstandig werken in methodes. Naast stafleden beschikt DSA over een groot netwerk van vakdocenten die kunnen worden ingezet bij leervragen.