Doneren

We hebben je hulp nodig

Wij geloven dat alle studenten het recht hebben om te onderzoeken wat hun werkelijke talenten zijn. Wat ze kunnen toevoegen aan de toekomst die ons in alle behoeftes voorziet. Onze focus ligt op het ondersteunen van studenten om te groeien naar actieve burgers van een vreedzame wereld. Met het ondersteunen van DSA draag je bij aan het verwezenlijken hiervan!

Eenmalige schenking

Eenmalige donaties kunt u altijd uitvoeren, hier zijn geen verplichtingen of overeenkomsten aan verbonden. U kunt hiervoor de donatiemodule op onze fondsenwervingspagina gebruiken of onderstaande bankgegevens gebruiken. Deze donaties zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Lees de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

NL 48 TRIO 0390 9372 07
Ten name van: Stichting Learning In a Free Environment
BIC : TRIONL2U

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn nu nog eenvoudiger! Vanaf 1 januari 2014 is er geen notaris meer nodig om een periodieke gift aan een goed doel te doen. Het goede doel moet wel de ANBI status hebben. Er kan worden volstaan met een modelovereenkomst die eenvoudig op de website van de Belastingdienst te downloaden is.

Het grote voordeel van een periodieke schenking aan een goed doel met de ANBI status is dat deze bij de schenker, in tegenstelling tot een gewone gift aan een goed doel, geheel aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris, maar kunt u dit met het goede doel regelen via een modelovereenkomst.

Belastingdienst

Kijk voor meer informatie over belastingvoordeel op:
www.belastingdienst.nl/giften

ANBI

Stichting Learning In a Free Environment is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan. Variërend van een simpele overmaking tot een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via een testament.

Kijk voor meer informatie op onze speciale ANBI pagina.