Afgelopen dinsdag was er een uitzending van De Monitor met de vraag of er een link is tussen Avatar en Democratisch Onderwijs. Dit item is door diverse kranten overgenomen. In reactie hierop heeft DSA het volgende bericht naar ouders gestuurd.

“Eind november was een van onze studenten in een uitzending van De Monitor. Het was een aanleiding bij De Monitor om verder onderzoek naar democratisch onderwijs te doen. In december hebben wij nog meegewerkt aan dit onderzoek.

Andere democratische scholen waarschuwden ons. Zij hadden twijfels over de insteek van De Monitor. Inmiddels is er een aantal uitzendingen geweest, met een negatieve teneur. In de ouderkring is dit met aanwezige ouders besproken.

Afgelopen dinsdag was er een uitzending over de link tussen Democratisch onderwijs en Avatar. Avatar is een bewustzijnstraining, die in de media wordt afgespiegeld als sekte. Staflid Marieke van Soest is Avatarmaster en bevoegd om deze training te geven. Hierdoor komen er ook vragen onze kant uit.

Alle stafleden zijn zelfstandige en doen andere activiteiten naast hun inzet binnen DSA Bij ons is bekend dat Marieke deze activiteiten doet en wij zien hierin geen belemmering voor haar functioneren binnen DSA Als julie vragen hebben, horen we die graag, zodat we die kunnen beantwoorden of een ouderinformatieavond plannen. 

Op basis van deze ervaring hebben we nu de afspraak dat  media met schriftelijke vragen terecht kunnen bij Rene van Pelt, voorzitter van DSA”

Afbeelding van internet.