Democratische School Amsterdam is een school, waar jonge mensen vanaf 4 jaar in vrijheid en verbinding ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Ze maken volwaardig deel uit van de schoolgemeenschap en leren al doende zichzelf en elkaar kennen . Daarnaast ontdekken ze hoe ze zelf hun leefwereld mede kunnen vormgeven. Natuurlijk kunnen er ook lessen worden gevolgd.

Kom langs voor een kennismaking en neem je kind(eren) mee. Maak een afspraak voor een open uurtje.  We bieden een rondleiding met uitleg over de dagelijkse gang van zaken  tijdens schooldagen, zodat je ook een eerste indruk krijgt.

Stuur een mail naar intake-po@dsa.life  voor een afspraak als uw kind de basisschoolleeftijd heeft en naar intake-vo@dsa.life voor oudere kinderen.

Akersluis 10
1066 EZ Amsterdam