Op 27 oktober zijn we bezocht door twee inspecteurs, voor primair en voortgezet onderwijs. We zijn goedgekeurd voor PO en VO!

Beide inspecteurs waren enthousiast over hetgeen we in zo’n korte periode hebben bereikt. Een enthousiast team van bevoegde leerkrachten, een inspirerende leeromgeving en een solide leerlingvolgsysteem. Nu snel naar een vaste locatie!